Geplaatst door: 
Verhaal

Herinneringen aan de tweede wereldoorlog van Engelbert Spoor. Verantwoording betreffende de door mij geschreven stukjes

Herinneringen aan de tweede wereldoorlog van Engelbert Spoor.

Verantwoording betreffende de door mij geschreven stukjes
“Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945”.

In maart 2005 schreef ik een totaal stuk over bovengenoemd onderwerp, dit n.a.v. een algemene oproep van destijds "De Goorse  Oudheidkamer", tegenwoordig Stichting Historisch Goor, om dit soort  herinneringen  vast te leggen.
Goors Historie heeft dit op de website van MijnStadMijnDorp geplaatst en voor de overzichtelijkheid in de volgende delen  gesplitst:


(Door op de regel te klikken komt U op het gewenste deel!)

Deel I Mijn herinneringen aan de 2e wereldoorlog. Het begin.

Deel II Duitse radar bij Goor tijdens tweede wereldoorlog.

Deel III De laatste maanden voor de bevrijding.

Deel IV  Mijn herinneringen aan de G.Z.& P.C. De Whee in de periode 1940-1945.

Deel V Het bombardement op Goor en de weken er na.

Deel VI  De bevrijding van Goor en de periode er na.

 

Deel II heb ik pas in maart 2015 geschreven, wederom i.v.m. een nieuwe soortgelijke oproep,  maar ook door de verhalen van de heer Wim Leetink,  die hij mij enkele jaren geleden vertelde.  In deel V  deed ik in 2005 reeds mededeling over de dood van een Blitzmädel, een gebeurtenis, waar de heer Leetink, zoals uit zijn verhalen bleek, zich heel intensief mee bezig heeft gehouden.
Veel speurwerk heb ik nadien verricht om duidelijkheid te verschaffen in deze zaak waarover een waas van geheimzinnigheid is ontstaan.
Een feit is de, in mijn bezit zijnde, kopie van de originele registratie van het stoffelijk overschot van het Blitzmädel  op graf H123  van de Goorse Algemene begraafplaats, aan de voet van de Herikerberg, waaruit de teraardebestelling in April 1945 blijkt.


De stoffelijke resten en het graf zijn  inmiddels om kennelijk onduidelijke redenen verdwenen.
Veel dank ben ik verschuldigd aan de mensen van Stichting Goors Historie die geheel belangeloos de geschiedenis over Goor trachten vast te leggen, met name Jan Poortman, die niet alleen voor het plaatsen van de epistels op de website van MSMD zorgde, maar in het bijzonder door het plaatsen van extra foto’s, die de verhalen veel meer impact hebben gegeven.

 

Goor ,mei 2015.                Engelbert Spoor.

NB.

In November 2015 schreef ik min of meer als vervolg op voorgaande stukjes, "Herinneringen van Engelbert (Bert) Spoor over mijn leven als Marconist bij de Nederlandse Koopvaardij, direct na de tweede wereldoorlog".
Ik heb dit tevens geschreven om uitdrukking te geven aan m.i. één van de mooiste en unieke, weliswaar, niet meer bestaande beroepen, de marconist.
Mocht U geïnteresseerd zijn, kijk dan op de website van mijn vriend Jan Poortman, op zichzelf al een uitzonderlijke website, die zeer de moeite waard is.
Mijn stukje vindt U daar onder: http://www.pa3esy.nl/oudershuis/marconist/html/marconist_set.html

November 2015, Engelbert Spoor

 

Reacties