18/02/2014
11,691
12,709 items

Historisch Goor

Stichting Historisch Goor / Goors Historisch Museum te Goor


Station Zuid

Bezoekadres:    Goors Historisch Museum
Stationslaan 3
7471 AP Goor    Tel.:   0547-263519

Secretariaat : Coornhertstraat 13 7471 ZG Goor Tel: 0547 274759

De openingstijden op werkdagen zijn het hele jaar gelijk:

Dinsdag      09:30 - 12.00 en van 13.30 - 16.30 uur
Woensdag  13.30 - 16.30 uur
Donderdag  09:30 - 12.00 en van 13.30 - 16.30 uur
Vrijdag         13.30 - 16.30 uur

Buiten de openingstijden is toegang mogelijk op afspraak via een van de bestuursleden.

 

De Stichting Historisch Goor is in 2002 ontstaan uit de fusie van de Stichting Oudheidkamer Goor, opgericht in 1955, en de Stichting Goors Historie, opgericht in 1979.  

De afdeling Heemkunde van de Stichting Historisch Goor heeft verschillende werkgroepen, die zich onder meer bezig houden met:

- Genealogie, historisch onderzoek naar de bewoners van Goor.

- Foto archivering met vooral historische foto's, maar ook recente foto's.

- Kranten archivering met krantenpublicaties, zowel historisch, als hedendaags.

- Veldnamenonderzoek naar de historische namen van plekken en gebieden rond Goor.

- Archeologie.

 

Goors Historisch Museum : Op de benedenverdieping geeft een maquette een indruk hoe de stad Goor er in 1560 uitzag. Tevens is hier een overzicht te zien van de geschiedenis van de havezaten en kastelen rond Goor. Ook worden hier de archeologische vondsten getoond. Een collectie knipmutsen en een Hemony luidklok met torenuurwerk completeren het geheel.

Op de bovenverdieping wordt aandacht besteed aan het textielverleden van Goor vanaf 1833. Het bewerkingsproces van vlas tot een linnen. Drie weefgetouwen en  met textiel gevulde kabinetten geven samen met de vitrines over de Twentsche Stoombleekerij, de Twentse Katoendrukkerij en de textielfabriek Arzenius Jannink , een beeld van de textielgeschiedenis van Goor.